Update project digitalisering & digitale gegevensuitwisseling

Bo heeft in oktober subsidie gekregen voor digitalisering en digitale gegevensuitwisseling in de kraamzorg. Per november werkt Bo aan de doelen van het projectplan samen met de leden van de landelijke werkgroep kraamzorg. De werkgroep bestaat uit het KCKZ, de NBvK, Nictiz en programmabureau Babyconnect.
 
Werkgroep kraamzorg
De werkgroep kraamzorg komt een keer per maand bij elkaar om de voortgang te bespreken.  Zo wordt besproken welke ondersteuning kraamzorgorganisaties en kraamverzorgenden nodig hebben en welke partij dit oppakt. Daarnaast bewaken de partijen voortgang op de acties en resultaten uit het plan.
 
Werkgroep Innovatie- & Beheercyclus
Onlangs Bo neemt deel aan de werkgroep innovatie- & beheercyclus. Hierin wordt structuur aangebracht aan innovatie en het beheer wanneer programmabureau Babyconnect op houdt te bestaan. U leest er hier meer over.
 
Regionale partnerschappen
Bo heeft op basis van de enquête begin dit jaar een beter beeld van de kraamzorgorganisaties die meedoen aan VIPP Babyconnect. Bo overlegt met een vertegenwoordiger van de kraamzorg uit alle negen regionale partnerschappen, over o.a. de knelpunten uit die regio.
 
Softwareleveranciers
Bo en Nictiz hebben de komende maanden weer bilaterale gesprekken met softwareleveranciers. Hierin worden onder andere de ontwikkelingen in de kraamzorg besproken en de nieuwe informatiestandaard.
 
Tot slot
Bo heeft een aantal kraamzorgorganisaties benaderd om hun ervaringen te delen omtrent het digitaliseringsproces in hun organisatie. Aan bod komen de keuze van het softwaresysteem, communicatie, scholing, voor- en nadelen en andere nuttige ervaringen waar kraamzorgorganisaties mogelijk kennis uit kunnen halen. Bo is er van overtuigd dat het delen van ervaringen helpt bij de implementatie van digitale processen en de stap verkleint om te beginnen. Zo kunnen we met de gehele sector de omslag naar digitaal werken maken. Deze zogenoemde ‘DigiTalks’ komen binnenkort in een reeks terug in de nieuwsbrief.