Update RIVM persoonlijke beschermingsmiddelen

Naar aanleiding van de landelijke Covid-19 versoepelingen is de RIVM richtlijnUitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis’ aangepast. In de aangepast versie van de richtlijn is het onderscheid tussen de drie risiconiveaus komen te vervallen en wordt er uitgegaan van de actuele situatie.

De uitgangspunten voor situaties waarin de cliënt (mogelijk) besmet is met Covid-19, of de zorgmedewerker onbeschermd nauw contact heeft gehad met iemand met Covid-19, zijn ongewijzigd.

Preventief gebruik PBM

De adviezen van het RIVM met betrekking tot het preventief gebruik van PBM zijn wel gewijzigd. Op dit moment is het advies dat zorgmedewerkers tijdens het werk steeds preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II dragen.

Halverwege april 2022 bekijkt het RIVM de richtlijn nogmaals en zal de noodzaak van preventief mondneusmaskergebruik opnieuw beoordeeld worden.

Sectorbeleid

Naar aanleiding van de herzieningen in de richtlijn heeft Bo het sectorbeleid ‘gebruik PBM’ aangepast. U vindt de nieuwe versie hier.