Update softwareleveranciers kraamzorg en VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect werkt al enige tijd aan het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Hierin staan alle afspraken en technische specificaties voor de regionale partnerschappen en softwareleveranciers om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Door middel van ‘Proof-of-Concepts’, ofwel een praktijktest, worden verschillende kraamzorginformatiesystemen getest.

Softwareleveranciers
Het kraamzorginformatiesysteem ISK10 heeft met succes een praktijktest afgerond. De softwareleverancier bewijst dat het technisch mogelijk is om gegevens vanuit een kraamzorginformatiesysteem te publiceren of openbaar te maken die vervolgens worden omgezet in de wereldwijde open standaard FHIR. Dit legt de basis om voor andere zorginformatiesystemen informatie in te zien wat uiteindelijk digitale gegevensuitwisseling kan realiseren.

Atermes, een andere softwareleverancier in de kraamzorg, ontwikkelde in het verleden al met succes een koppeling met Viewer HINQ. Een viewer is een venster binnen het zorginformatiesysteem van een zorgverlener, waarin hij of zij gegevens van een cliënt kan opvragen en inzien. Ook als die gegevens in een ander zorginformatiesysteem/bron zijn opgeslagen. Ook deze ontwikkeling zet de geboortezorg weer een stap dichterbij digitale gegevensuitwisseling.

Softwareleverancier Conexus zet in op eigen ontwikkeling en doet niet mee met praktijktesten.

Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg
De regionale partnerschappen en de softwareleveranciers van andere kraamzorginformatiesystemen kunnen de opgedane kennis toepassen. Zo wordt de kennis gedeeld en is het niet nodig dat softwareleveranciers van andere kraamzorginformatiesystemen deze technische praktijktesten opnieuw uitvoeren.
In het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg staat per softwareleverancier, die zijn gerelateerd aan geboortezorg, een tekstuele samenvatting van de status en plannen ten opzichte van de digitale gegevensuitwisseling van de geboortezorg.