Versoepeling preventief gebruik PBM

Het RIVM beleid ‘Uitgangspunten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis’ is met ingang van 11 mei 2022 aangepast. Zorgmedewerkers wordt geadviseerd om tijdens het werk bij zorgcontacten <1,5 meter afstand preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II te dragen bij kwetsbare cliënten. Dit beleid geldt vanaf heden ook voor de kraamzorg.

Indien zorgmedewerkers aangeven een mondneusmasker te willen dragen bij cliënten die niet onder de classificering ‘kwetsbare cliënten’ van het RIVM vallen, dan moeten zij daartoe de gelegenheid krijgen. Dit geldt ook voor het aanhouden van de 1,5 meter als een veilige afstand in situaties waar dat mogelijk is.

U vindt het RIVM beleid PBM in de zorg hier. Meer informatie over de huidige Covid-19 maatregelen in de kraamzorgsector leest u hier.