Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022 gepubliceerd

De NZa heeft recent een wegwijzer gepubliceerd met daarin de laatste ontwikkelingen in de digitale zorg. Tijdens de pandemie zijn zorgaanbieders gedwongen om zorg op een andere manier aan te bieden. De NZa concludeert dat digitale zorg onderdeel is geworden van de reguliere zorg. In de wegwijzer staan onderwerpen zoals het leveren, declareren en bekostigen van digitale (geboorte)zorg.

Door algemene omschrijvingen van zorgprestaties kan zorg in 2022 fysiek of digitaal worden geleverd. Voor kraamzorg geldt bijvoorbeeld dat vanaf 2022 een intakegesprek in alle gevallen op afstand plaats kan vinden. Daarnaast worden zorgprestaties voor kraamzorg en partusassistentie per uur gedeclareerd. Aanvullend hierop zijn prestaties per inschrijving, intake en partusassistentie. Het intakegesprek mag in de thuissituatie van de cliƫnt of op afstand plaatsvinden. Zorgprestaties in de kraamzorg hebben een maximumtarief.

Geboortezorg kan op twee manieren bekostigd worden. Integrale bekostiging, dat bedoeld is om samenwerking van zorgaanbieders in de geboortezorg makkelijker te maken en kwaliteit van zorg te verhogen. De integrale prestaties hebben een vrij tarief waarover zorgaanbieders en zorgverzekeraar afspraken maken. Geboortezorg kan ook bekostigd worden via monodisciplinaire bekostiging. Dit zijn prestaties die specifiek gelden voor de verloskundige zorg, kraamzorg of gynaecologische zorg. Klik hier voor meer informatie.