Z-CERT houdt cybercrime in de zorg nauwlettend in de gaten

Het Computer Emergency Response Team voor de zorg, Z-CERT, waarschuwt voor de dreiging van cybercrime op de Nederlandse zorgsector. Aanleiding hiervoor is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Z-CERT benadrukt dat er geen aanvallen zijn waargenomen op Nederlandse zorginstellingen maar dat alertheid binnen het huidige dreigingsbeeld noodzakelijk is.

Z-CERT is actief sinds 2017 en is opricht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), De Nederlandse ggz (GGZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Z-CERT is in januari 2020 aangesteld als computer emergency response team voor de gehele zorgsector. Een CERT fungeert als ondersteuning bij veiligheid incidenten om vervolgens snel te handelen waarmee ontwrichting van een organisatie kan worden voorkomen.

Invloed cybercrime op de kraamzorg

Tot zover bekend zijn er geen directe aanvallen geweest op kraamzorgorganisaties. Volgens Z-CERT zijn de aanvallen vooral gericht op overheidsinstanties binnen Europa. Desalniettemin verwacht Z-CERT een toename van cybercrime waarbij nevenschade een reëel scenario kan zijn. In 2021 werden 1028 incidenten gemeld bij Z-CERT tegenover 182 incidenten in 2020. Wat kunt u zelf doen tegen de dreiging van cybercrime? Z-CERT heeft een factsheet ontwikkeld met de 10 belangrijkste maatregelen om ransomware incidenten te voorkomen of de impact ervan te beperken.