Cao Kraamzorg 2022-2023 definitief

Op 14 juli bereikten Bo Geboortezorg en de vakbonden, CNV, FBZ, FNV, NU’91 en AVV al een onderhandelingsresultaat. Dit onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de achterbannen van werkgevers en werknemers. Zowel de achterban van Bo als de achterban van de vakbonden CNV, AVV, FNV en FBZ hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat Cao Kraamzorg 2022-2023.

NU’91 heeft aangegeven niet mee te tekenen met de cao, onder meer door onvrede onder de leden.

De nieuwe Cao Kraamzorg loopt van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023. De overeengekomen salarisverhoging per 1 maart 2022 bedraagt 3% (onderdeel van deze verhoging is de stijging van het uurloon met 0,3%). Per 1 februari 2023 wordt het salaris met 2% verhoogd. Daarnaast worden de reiskosten €0,21 per kilometer, is er een aanpassing van periodieken onderin en bovenin de schalen en zijn er afspraken opgenomen over onder meer het stimuleren van fietsen naar werk/ organisatie van wachtdiensten/ toevoegen van leer-begeleidingsplan.

De cao wordt, nadat de tekst gereed is, aangemeld voor algemeen bindend verklaring.
Bo Geboortezorg en de werknemersorganisaties dienen hiervoor een verzoek in.