Consultatie ‘Inventarisatie knellende wetten en regels’ open

Recentelijk is de consultatie ‘Inventarisatie knellende wetten en regels’ gepubliceerd; een onderzoek dat het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer uitvoert. Het doel van de consultatie is om voorbeelden van wetten of regels te vinden die onbedoeld het effect hebben dat mensen in de knel komen. De consultatie is via deze link te bereiken en sluit per 8 maart.

Bo is de consultatie nog aan het voorbereiden maar zal deze in ieder geval invullen op de wettelijk verplichte eigen bijdrage op kraamzorg en de verplichting cliëntenraad vanaf 25 medewerkers.

Naast Bo kan ook u reageren op de consultatie. Dit mogen wetten en regels zijn die uw eigen organisatie aangaat en de sector kraamzorg breed. Bo verwacht dat bij meer reacties vanuit de kraamzorg, meer gehoor zal zijn voor de bestaande knellende wetten.

Wat wordt er met de reacties gedaan? Uiteindelijk onderzoekt elk betreffende ministerie waar de ingezonden wetten en regels overgaan. Dit doen de ministeries op verschillende manieren; door in gesprek te gaan met organisaties die de wetten en regels uitvoeren en door het oor te luister te leggen bij mensen.