Dag 24 februari 2022

Voortgang actieprogramma Kansrijke Start

Op 10 februari 2022 is de vijfde voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start door Staatssecretaris Van Ooijen aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is op 14 februari 2022 de Voortgangsmonitor…