Eerste aanvraagstijdvak STAP-budget per 1 maart geopend

Per 1 maart is het mogelijk het STAP-budget aan te vragen; een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget dat burgers de financiële mogelijkheid geeft een cursus of opleiding te volgen. Ook een sector-erkend certificaat/diploma valt hieronder. Iedere persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan het STAP-budget zelf aanvragen.

Het STAP budget bedraagt maximaal €1.000 per jaar. In 2022 is naar verwachting een totaalbudget van €218 miljoen beschikbaar; dit komt neer op circa 200.000 toekenningen. Toekenning van het STAP-budget gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerste komt, wie het eerst maalt’.

Er kan uitsluitend STAP-budget worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister van DUO staan verwerkt. Scholingsactiviteiten die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a. scholing aangeboden door OCW-erkende opleiders en branche en sector erkende opleidingen en trainingen. Een subsidieaanvraag voor de branche-erkende opleiding kraamzorg is pas mogelijk per april 2022.

Subsidieaanvragen zijn verdeeld over 5 tijdvakken. Het eerste tijdvak loopt van 1 maart t/m 30 april. Klik hier voor informatie!