Stand van zaken NLLD

Alle leerlingen die de branche-erkende opleiding tot kraamverzorgende volgen met de subsidie Nederland Leert Door (NLLD) zijn inmiddels met de opleiding gestart! Uiterlijk 8 oktober moeten alle opleidingstrajecten zijn afgerond. Naar verwachting kan de subsidie voor ruim 200 leerlingen worden aangewend.

Administratieve verantwoording

De opleiders gaan vanaf heden aan de slag met de administratieve verantwoording die nodig is voor de vaststelling van de subsidie door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Mogelijk ontvangt u of uw leerling daarom binnenkort een mail van de opleider waarin gevraagd wordt extra gegevens of informatie aan te leveren. Een voorbeeld hiervan is een toestemmingsverklaring waarin uw leerling toestemming geeft om persoonsgegevens ter controle te delen met het ministerie van SZW. De verantwoording in het kader van de subsidie vergt een forse extra inspanning van de opleider terwijl de subsidie volledig ten goede komt van de werkgever. We willen u en uw leerling(en) daarom dringend vragen zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan de opleider bij het verzamelen van de benodigde gegevens.

Informatie over NLLD

Er zullen geen nieuwe NLLD Nieuwsflashes meer worden verzonden. Zolang de subsidie loopt blijft de informatie wel vindbaar op de speciaal hiervoor ingerichte pagina op de website van Bo. U vindt deze pagina hier.